W klinice

Przywitanie i badanie przed zabiegiem
Recepcjonistka przywita pani? i zanotuje pani dane personalne. Palenie w klinice jest zabronione. Poniewa? telefony kom�rkowe mog? spowodowa? zak?�cenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury nale?y je na czas pobytu w naszej klinice wy??cza?. Po wype?nieniu kwestionariusza zostanie pani wezwana przez jednego z naszych lekarzy by przej?? badanie lekarskie przed zabiegiem. Wykonane zostanie r�wnie? badanie USG celem dok?adnego ustalenia stopnia zaawansowania ci??y. Zar�wno przy badaniu jak i przy samym zabiegu nie mog? by? obecne osoby towarzysz?ce.

Badanie laboratoryjne
Je?eli nie wiadomo jaki ma pani czynnik Rh, to zostanie on przez nas oznaczony. W przypadku ci??y trwaj?cej ju? ponad 7 tygodni przy ujemnym czynniku Rh bezpo?rednio po zabiegu podajemy kobiecie immunoglobulin? anty-Rh.

Rozmowa orientacyjna
Po zbadaniu pani jeden z naszych pracownik�w przeprowadzi z pani? rozmow?. Podczas tej rozmowy, na pani ?yczenie, mo?e by? obecna towarzysz?ca pani osoba.
Podczas tej rozmowy om�wione zostanie szerzej pani ?yczenie przerwania ci??y. Zostanie pani obja?niony spos�b wykonania zabiegu. Podczas tej rozmowy zostan? r�wnie? zadane pytania o stanie pani zdrowia i je?eli pani b?dzie sobie tego ?yczy?a to om�wione zostan? r�?ne metody antykoncepcji.

WIZYTA?

W przypadku dodatkowych pytan lub checi umowienia wizyty prosimy o kontakt pod numerem +3153 - 4317937 lub wypelnienie formularza kontaktowego.

+3153 - 4317937

Informacja i umawianie wizyt

Adres

Emmastraat 186-188, 7513 BG Enschede