Co pani powinna wzi?? ze sob?

Recepcjonistka poprosi pani?, ?eby przynios?a pani ze sob? kart? ubezpieczenia zdrowotnego lub zdrowotn? polis? ubezpieczeniow?, dow�d to?samo?ci i skierowanie od lekarza. Dow�d posiadanej grupy krwi, je?li pani taki dow�d ma, to prosimy wzi?? ze sob?. Prosz? wzi?? ze sob? leki, kt�re pani za?ywa.

Na czas samego zabiegu nale?y mie? ze sob? koszul? nocn? lub d?ug? koszulk? T-shirt i ewentualnie podomk?

WIZYTA?

W przypadku dodatkowych pytan lub checi umowienia wizyty prosimy o kontakt pod numerem +31 (0) 53 - 4317937 lub wypelnienie formularza kontaktowego.

+31 (0) 53 - 4317937

Informacja i umawianie wizyt

Adres

Emmastraat 186-188, 7513 BG Enschede