Po zabiegu

Po zabiegu

Po zabiegu przewieziemy pani? do pokoju, w kt�rym pozostanie pani pewien czas. Poniewa? nie dysponujemy pokojami jednoosobowymi i b?dzie pani musia?a dzieli? ten pok�j z innymi osobami, to osobom towarzysz?cym z powod�w prywatno?ci zabroniony jest wst?p do tego pokoju w czasie kr�tkiego pani tam pobytu. Od piel?gniarki otrzyma pani antybiotyk celem zapobie?enia zaka?eniu.

W chwili opuszczenia kliniki otrzyma pani pismo dla swego lekarza domowego.

Radzimy pani, aby po zabiegu kto? pani towarzyszy? w drodze do domu, i ?eby pani co najmniej 12 godzin po zabiegu nie bra?a czynnego udzia?u w ruchu drogowym. Pani pobyt w klinice mo?e potrwa? od 2 do 3 godzin.

+31 (0) 53 – 4317937

WIZYTA?

W przypadku dodatkowych pytan lub checi umowienia wizyty prosimy o kontakt pod numerem +31 (0) 53 - 4317937 lub wypelnienie formularza kontaktowego.

+31 (0) 53 - 4317937

Informacja i umawianie wizyt

Adres

Emmastraat 186-188, 7513 BG Enschede