Koszty

Je?eli pani mieszka w Holandii
Je?eli pani mieszka w Holandii i jest ubezpieczona to koszt�w wykonania zabiegu ponosi? nie b?dzie. Koszty te zostan? pokryte w ramach Wet Bijzondere Ziektekosten [og�lnej ustawy o nadzwyczajnych kosztach leczenia] (AWBZ). I zagwarantowana jest pe?na anonimowo??. A?eby m�c ustali? czy przys?uguje pani prawo na ?wiadczenie z tytu?u AWBZ powinna pani przed?o?y? sw? polis? ubezpieczeniow?. Ponadto prosimy wzi?? ze sob? dow�d to?samo?ci.

Koszty
Je?eli pani nie mieszka w Holandii
Je?eli pani nie mieszka oficjalnie w Holandii i nie jest ubezpieczona w Holandii to za zabieg musi pani sama zap?aci?. Stawka ustalona jest przez NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) [holenderski autorytet opieki zdrowotnej]. Ponadto prosimy wzi?? ze sob? dow�d to?samo?ci.

WIZYTA?

W przypadku dodatkowych pytan lub checi umowienia wizyty prosimy o kontakt pod numerem +3153 - 4317937 lub wypelnienie formularza kontaktowego.

+3153 - 4317937

Informacja i umawianie wizyt

Adres

Emmastraat 186-188, 7513 BG Enschede