Afspraak maken met de Emmakliniek

Afspraak maken met de Emmakliniek

Openingstijden
De Emmakliniek is geopend voor behandelingen op maandagen en woensdagen. Voor het maken van afspraken is de kliniek telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer +31 (0) 53 – 4317937.

Ons adres is:
Emmastraat 186-188
7513 BG Enschede

De wet
In Nederland bestaat er aparte wetgeving voor abortushulpverlening (Wet Afbreking Zwangerschap). De wet bepaalt, dat ziekenhuizen en klinieken een vergunning nodig hebben om zwangerschappen te mogen afbreken.

Wettelijke bedenktijd

Per 1 januari 2023 is de Wet afbreking zwangerschap (Wafz) gewijzigd. De verplichte minimale bedenktermijn voor de afbreking van zwangerschappen is per deze datum komen te vervallen. Dit betekent dat wanneer een vrouw zich bij een (abortus)arts meldt met het voornemen om haar zwangerschap af te breken, zij niet langer verplicht is om minimaal vijf dagen bedenktijd te nemen voordat een eventuele afbreking plaatsvindt.

De zwangere bepaalt in overleg met de arts of bedenktijd nodig is om tot een weloverwogen besluit te komen, waardoor het mogelijk kan zijn dat de behandeling op dezelfde dag plaatsvindt, maar deze kan evenwel ook langer zijn dan vijf dagen. De zorgvuldigheidseisen uit de Wafz blijven verder wel gelden.

Minderjarigen
Minderjarigen vanaf 16 jaar mogen zelf de beslissing nemen; onder de 16 jaar is toestemming van een van de ouders nodig.

Wilt u een afspraak maken?

Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op. Bel +31 (0) 53 - 4317937 of vul ons contactformulier in.

+31 (0) 53 - 4317937

Voor vragen en afspraken.

Adres

Emmastraat 186-188, 7513 BG Enschede