German (Deutschland)English (United Kingdom)Nederlands (NL-BE)Polish (Poland)

Przygotowanie w domu

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Przed przybyciem na zabieg do kliniki jest spraw? wa?n?, ?eby pani w domu wzi??a prysznic lub wyk?pa?a si? w wannie, usun??a makija? i zmy?a lakier z paznokci. Przed godzin? 10.00 mo?e pani zje?? lekkie ?niadanie, sk?adaj?ce si? z herbaty i sucharka, a wi?c nie wolno pi? soku pomara?czowego, kawy, kakao i produktów mlecznych.

Prosz? nie bra? ze sob? dzieci do kliniki.

Leki, które pani zwykle z rana za?ywa, niech pani i w tym dniu za?yje popijaj?c ?ykiem wody. Równie? leki inhalowane, nale?y jak zwykle za?y?. Leków moczop?dnych lepiej nie za?ywa?. Je?eli stosuje pani insulin?, to prosz? wstrzykn?? sobie tylko po?ow? dawki przewidzianej na rano ale wzi?? ze sob? aparat do mierzenia poziomu cukru we krwi i przyrz?d do wstrzykiwania sobie insuliny.

Je?eli za?ywa pani ?rodki obni?aj?ce krzepliwo?? krwi to powinna pani powiadomi? nas o tym zawczasu.

Ze ?rodków przeciwbólowych dozwolony jest tylko paracetamol: inne ?rodki przeciwbólowe obni?aj? krzepliwo?? krwi.