German (Deutschland)English (United Kingdom)Nederlands (NL-BE)Polish (Poland)

Po zabiegu

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj
Po zabiegu
Po zabiegu przewieziemy pani? do pokoju, w którym pozostanie pani pewien czas. Poniewa? nie dysponujemy pokojami jednoosobowymi i b?dzie pani musia?a dzieli? ten pokój z innymi osobami, to osobom towarzysz?cym z powodów prywatno?ci zabroniony jest wst?p do tego pokoju w czasie krótkiego pani tam pobytu. Od piel?gniarki otrzyma pani antybiotyk celem zapobie?enia zaka?eniu.

W chwili opuszczenia kliniki otrzyma pani pismo dla swego lekarza domowego.

Radzimy pani, aby po zabiegu kto? pani towarzyszy? w drodze do domu, i ?eby pani co najmniej 12 godzin po zabiegu nie bra?a czynnego udzia?u w ruchu drogowym. Pani pobyt w klinice mo?e potrwa? od 2 do 3 godzin.