German (Deutschland)English (United Kingdom)Nederlands (NL-BE)Polish (Poland)

Koszty

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Jeżeli pani mieszka w Holandii
Jeżeli pani mieszka w Holandii i jest ubezpieczona to kosztów wykonania zabiegu ponosić nie będzie. Koszty te zostaną pokryte w ramach Wet Bijzondere Ziektekosten [ogólnej ustawy o nadzwyczajnych kosztach leczenia] (AWBZ). I zagwarantowana jest pełna anonimowość. Ażeby móc ustalić czy przysługuje pani prawo na świadczenie z tytułu AWBZ powinna pani przedłożyć swą polisę ubezpieczeniową. Ponadto prosimy wziąć ze sobą dowód tożsamości.

Koszty
Jeżeli pani nie mieszka w Holandii
Jeżeli pani nie mieszka oficjalnie w Holandii i nie jest ubezpieczona w Holandii to za zabieg musi pani sama zapłacić. Stawka ustalona jest przez NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) [holenderski autorytet opieki zdrowotnej]. Ponadto prosimy wziąć ze sobą dowód tożsamości.