German (Deutschland)English (United Kingdom)Nederlands (NL-BE)Polish (Poland)

Co pani powinna wzi?? ze sob?

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj
Recepcjonistka poprosi pani?, ?eby przynios?a pani ze sob? kart? ubezpieczenia zdrowotnego lub zdrowotn? polis? ubezpieczeniow?, dowód to?samo?ci i skierowanie od lekarza. Dowód posiadanej grupy krwi, je?li pani taki dowód ma, to prosimy wzi?? ze sob?. Prosz? wzi?? ze sob? leki, które pani za?ywa.

Na czas samego zabiegu nale?y mie? ze sob? koszul? nocn? lub d?ug? koszulk? T-shirt i ewentualnie podomk?