German (Deutschland)English (United Kingdom)Nederlands (NL-BE)Polish (Poland)

Klinika aborcyjna

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Oto strona internetowa zawieraj?ca informacj? o naszej klinice. Tu pisze jak my pracujemy i czego mo?na od nas oczekiwa?. Emmakliniek mie?ci si? w Medisch Centrum Enschede [uniwersyteckim centrum medycznym] i wyspecjalizowana jest w aborcji. W naszej klinice mo?na przerwa? ci??? do 12 tygodni w??cznie.

W sprawach niepo??danej ci??y ponad 12 tygodniowej i na zabiegi w znieczuleniu ogólnym kierujemy do naszej siostrzanej kliniki, Vrelinghuis w Utrechcie (www.vrelinghuis.nl). Na zabiegi sterylizacji, zarówno m??czyzn jak i kobiet, rekonstrukcji b?on dziewiczych itp. dajemy skierowania do Vrelinghuis.

Emmakliniek wspó?pracuje z Universitair Medisch Centrum w ramach umowy i jest cz?onkiem Stichting Samenwerkende Abortusklinieken Nederland (StiSan) [holenderska fundacja wspó?pracuj?cych klinik aborcyjnych].

0031(0)53  - 4317937

07/2015